What's new

làm sôi nước đá

Cái bình mà ng ta mở để đổ vào là CO2 rắn (còn gọi là đá khô, tuyết CO2). Khi gặp môi trường ngoài, nó sẽ thu nhiệt để bay hơi, khí trắng đó là khí CO2
 

sonnt901

Member
Cái bình mà ng ta mở để đổ vào là CO2 rắn (còn gọi là đá khô, tuyết CO2). Khi gặp môi trường ngoài, nó sẽ thu nhiệt để bay hơi, khí trắng đó là khí CO2

Bạn nhìn kỹ xem, cái đổ vào ở dạng dung dịch mà, chỉ có thể là nitro lỏng thôi :oops:
 

Facebook

Top