What's new

Hỏi về vòng đời của tế bào ?

vuadapass

Member
Cho em hỏi một tế bào trên cơ thể người ( tế bào mô thịt chẳng hạn ) có thể tồn tại được bao lâu trước khi được thay thế bằng các tế bào mới ? Và khi tế bào đó chết đi và bị tiêu biến thì nó sẽ như thế nào? Nhân tế bào hay phân tử ADN sẽ ra sao?
 

Facebook

Top