What's new

Xin hỏi về nst giới tính

Nếu tế bào tinh trùng giảm phân bất thường dẫn tới không mang nst giới tính nào (hội chứng Turner) và tế bào trứng giảm phân bất thường dẫn tới mang 2 nst giới tính XX (hội chứng siêu nữ, hội chứng Klinefelter) ---> kết hợp với nhau có được không? Sẽ ra cặp nst XX ? Nếu có trường hợp này xảy ra thì kiểu hình như thế nào và phân loại vào hội chứng gì?
 

tylerhice

Member
Mình nghĩ kiểu hình vẫn là kiểu dại - tức kiểu hình bình thường (hay wild type) nhé, bởi vì người này vẫn nhận 2 nhiễm sắc thể giới tính không bị ảnh hưởng hay tổn thương gì (trừ khi nhiễm sắc thể của người mẹ đã bị tổn thương hay bị đột biến liên quan đến cấu trúc nhiễm sắc thể trước đó)
 

Facebook

Top