Một câu hỏi trắc nghiệm về sinh học phân tử

fall_river_9x

Senior Member
[FONT=&quot]1/Trong quá trình sao mã của một gen:[/FONT][FONT=&quot]
A. Chỉ có thể có một mARN được tổng hợp từ gen đó trong chu kì tế bào
B. Có thể có nhiều mARN được tổng hợp theo nhu cầu [FONT=&quot]pr[/FONT]ôtêin của tế bào
C. Nhiều tARN được tổng hợp từ gen đó để phục vụ cho quá trình giải mã
D. Nhiều rARN được tổng hợp từ gen đó để tham gia vào việc tạo nên các ribôxôm phục vụ cho quá trình giải mã
E. Từ gen đó đa tổng hợp nên phân tử [FONT=&quot]pr[/FONT]ôtêin tương ứng [/FONT]
[FONT=&quot]

[/FONT]
[FONT=&quot]2/Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho:[/FONT][FONT=&quot]
A. Hoạt động giải mã cho tế bào chất
B. Hoạt động nhân đôi của ADN
C. Hoạt động phân bào nguyên nhiễm
D. Hoạt động phân bào giảm nhiễm
E. Quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng

[/FONT]
[FONT=&quot]ai bik trả lời jùm mình,cảm ơn nha!(y):???:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]
 
Câu 1B là đúng hơn cả.Nhưng mình ko hiểu câu 1E???
Còn câu 2 thì mình chưa thấy đáp án nào đúng hơn cả vì protein và enzym(protein) tham gia hầu hết mọi họat động của tế bào nên quá trình tổng hợp RNA là để đáp ứng tất cả các quá trình đó.Như vậy kể cả có đáp án F là tất cả các đáp án trên gộp lại thì cũng chưa đủ đâu.
 
Cau 1 dap an b dung,con cau e nghia la gen do truc tiep tham gia giai ma tao protein.
cau 2 thi ca a,b,c,d deu dung.Day co the la cau trac nhiem nhjeu dap an,dang cau hoi nay doi hoi tu duy cao hon va lho hon dang cau hoi 1 dap an.Con cau e ko dung vi arn ko tham gia vao qua trinh tiep hop cua nst.:mrgreen:
 
theo minh nghĩ câu 2 thi đán a là chính xác vì sự tổng hợp RNA trong nhân la cần cho quá trình giải mã protein là chủ yếu mà:???:
 
[FONT=&quot]1/Trong quá trình sao mã của một gen:[/FONT][FONT=&quot]
A. Chỉ có thể có một mARN được tổng hợp từ gen đó trong chu kì tế bào
B. Có thể có nhiều mARN được tổng hợp theo nhu cầu [FONT=&quot]pr[/FONT]ôtêin của tế bào
C. Nhiều tARN được tổng hợp từ gen đó để phục vụ cho quá trình giải mã
D. Nhiều rARN được tổng hợp từ gen đó để tham gia vào việc tạo nên các ribôxôm phục vụ cho quá trình giải mã
E. Từ gen đó đa tổng hợp nên phân tử [FONT=&quot]pr[/FONT]ôtêin tương ứng [/FONT]
[FONT=&quot]

[/FONT]
[FONT=&quot]2/Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho:[/FONT][FONT=&quot]
A. Hoạt động giải mã cho tế bào chất
B. Hoạt động nhân đôi của ADN
C. Hoạt động phân bào nguyên nhiễm
D. Hoạt động phân bào giảm nhiễm
E. Quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng

[/FONT]
[FONT=&quot]ai bik trả lời jùm mình,cảm ơn nha!(y):???:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

Câu1 mình cũng nghĩ là B.
Câu2 :A. hoạt động giải mã cho tế bào chất . Đúng.
B.hoạt động nhân đôi của ADN : sự tổng hợp đoạn mồi trong quá trình nhân đôi ADN để có đầu 3'-OH nhờ đó enzim ADNpolimeraza có thể bổ sung nucleotit từ môi trường vào mạch mới. Mà bản chất của đoạn mồi là mARN .Đúng.
C .hoạt động phân bào nguyên nhiễm.Đúng.
D.hoạt động phân bào giảm nhiễm .Đúng.
E. cái này mình chưa nghĩ ra.<sai hoặc đúng> hix hix :???:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top