2010 - Năm Đa dạng Sinh học

Omega

Junior Member
Tổ chức Liên hiệp quốc đã tuyên bố năm 2010 là Năm Quốc tế của Đa dạng Sinh học - International Year of Biodiversity để nâng cao nhận thức của mọi người về giá trị của Đa dạng sinh học đối với cuộc sống. Như là một qui luật của cuộc sống, chúng ta chỉ biết trân trọng những tài sản của mình khi sắp hoặc đã mất. Đa dạng sinh học đã thật sự đang sút giảm với tốc độ hết sức nhanh.

Năm mục tiêu cụ thể của Năm Quốc tế của Đa dạng Sinh học bao gồm:

  • Tăng cường nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học và của những yếu tố đe dọa đa dạng sinh học.
  • Nâng cao ý thức thực hiện những biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học đã được cộng đồng và chính quyền đề ra.
  • Quảng bá các sáng kiến giải quyết những nguy cơ đe đọa đa dạng sinh học.
  • Khuyến khích các cá nhân, tổ chức và chính phủ có những động thái tức thời giúp ngăn sút giảm đa dạng sinh học.
  • Bắt đầu đối thoại giữa những tổ chức có liên quan về những hoạt động cho giai đoạn sau 2010.
Có lẽ chúng ta nên có hành động gì đó để hưởng ứng lời kêu gọi này! Mọi người thấy sao? Có ai có ý tưởng làm gì không?

PS: một vài địa chỉ để tham khảo về đa dạng sinh học.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
2. http://www.biodiversityislife.net/
3. http://www.cbd.int/iyb/doc/prints/cbd-sustain-en.pdf
4. http://redpath-museum.mcgill.ca/Qbp/2.About Biodiversity/theory.html
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top