What's new

Cho hỏi Stachybotrys Chartarum có ứng dụng gì trong vi sinh ??

Cho hỏi Stachybotrys Chartarum có ứng dụng gì trong

Thầy của D nói con này dùng để tạo mùi rơm & nếp mới & cho làm bài thảo luận về con này nhưng D search trên mạng thì thấy các tài liệu điều nói con này là một loại nấm mốc gây bệnh nguy hiểm ??? Vậy thì ý kiến nào đúng ?? Nếu ai có tài liệu nào nói về con này trong ứng dụng trong công nghệ vi sinh thì cho D xin với, thanks!
 
Re: Cho hỏi Stachybotrys Chartarum có ứng dụng gì tr

DreAming said:
Thầy của D nói con này dùng để tạo mùi rơm & nếp mới & cho làm bài thảo luận về con này nhưng D search trên mạng thì thấy các tài liệu điều nói con này là một loại nấm mốc gây bệnh nguy hiểm ??? Vậy thì ý kiến nào đúng ?? Nếu ai có tài liệu nào nói về con này trong ứng dụng trong công nghệ vi sinh thì cho D xin với, thanks!

Tôi cũng lấy làm lạ tại sao con Stachybotrys chartarum lại bảo đem tạo mùi rơm & nếp mới vì tui chẳng hiểu tạo mùi rơm & nếp mới nghĩa là gì.

Chú ý viết tên la tinh cho đúng chính tả và đúng chuẩn
 

Facebook

Top