Tinh trùng ong đực được tạo ra như thế nào?

metabolismk52a

Junior Member
Cho tớ hỏi tí . Ở ong trứng không được thụ tinh sẽ phát triển trinh sản thành ong đực đơn bội , vậy tinh trùng của những con ong đực đơn bội này được tạo ra như thế nào ? Nó tiến hành giảm phân thế nào?(y)
 
Cho tớ hỏi tí . Ở ong trứng không được thụ tinh sẽ phát triển trinh sản thành ong đực đơn bội , vậy tinh trùng của những con ong đực đơn bội này được tạo ra như thế nào ? Nó tiến hành giảm phân thế nào?(y)

Trước khi tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, các tế bào sinh dục của ong đực xảy ra hiện tượng giả lưỡng bội, tức là ADN nhân đôi để bộ NST từ n thành 2n. Sau đó tiến hành giảm phân bình thường.
 
Trước khi tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, các tế bào sinh dục của ong đực xảy ra hiện tượng giả lưỡng bội, tức là ADN nhân đôi để bộ NST từ n thành 2n. Sau đó tiến hành giảm phân bình thường.
Nếu nói như anh thì NST n nhân đôi để tạo bộ NST 2n sau đó mới tiến hành GP. nhưng như thể có hợp lí không tại vì nếu GP như thế thì tạo giao tử n/2 à?:hum::???::???::???:
Em nghĩ là ong đực (n NST) sẽ tiến hành nguyên phân để tạo giao tử n:dance:
 
Nếu nói như anh thì NST n nhân đôi để tạo bộ NST 2n sau đó mới tiến hành GP. nhưng như thể có hợp lí không tại vì nếu GP như thế thì tạo giao tử n/2 à?:hum::???::???::???:
Em nghĩ là ong đực (n NST) sẽ tiến hành nguyên phân để tạo giao tử n:dance:

Sau khi có bộ NST 2n tế bào sinh dục của ong đực giảm phân giống như tế bào sinh dục của các loài khác, tức là lần 1 tạo ra 2 tế bào n kép, lần 2 tạo 4 tế bào n
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,781
Latest member
vsportsid
Back
Top