What's new

giúp e cách tính energy ah!

anhanh

Member
E đang tìm hiểu về cell cycle của tế bào prokaryote.
E google hoài vẫn không tìm được cách tính năng lượng của từng phase
Các pac giúp e với.
Cảm ơn các pac trước ah!
 

Facebook

Top