(Dành cho thi ĐH) Mẹo làm toán về cấu hình electron và định vị nguyên tố

Lucky_boy

Senior Member
Vì không được mang bảng tuần hoàn vào phòng thi nên việc viết cấu hình và định vị nguyên tố là cũng cần thiết.

1.Quy tắc Kleckowski:
Thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao của các phân lớp electron:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 6f 7d 7f.

Để cho dễ nhớ thì viết theo hàng dọc và đọc theo chiều mũi tên chéo :

1s
2s 2p
3s 3p 3d
4s 4p 4d 4f
5s 5p 5d 5f
6s 6p 6d 6f
7s 7p 7d 7f

Và vẽ các mũi tên chéo đề biết phân mức năng lượng.(Xem file đính kèm dưới)

2.Cách viết cấu hình e:
- 20 nguyên tố đầu tiên có cấu hình phù hợp với mức năng lượng
- Từ nguyên tố 21 trở đi có sự chèn mức năng lượng nên cấu hình viết theo quy tắc 1 rồi sắp xếp lại theo số thứ tự từ 1 đến hết.
- Khi gặp cấu hình d4 và d9 phải chuyển thành d5 và d10 (bán bào hoà và bão hoà)

3.Định vị nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
-Số thứ tự chu kì ứng với số lớp e; số thứ tự nhóm ứng với số e hoá trị.
-Nếu cấu hình e theo quy tác 1 kết thúc là s hoặc p thì nguyên tố thuộc phân nhóm chính A và số e hoá trị = số e ngoài cùng.Nếu kết thúc là d hoặc f thì nguyên tố thuộc phân nhóm phụ (B)
-Những nguyên tố có phân lớp d chưa đạt bão hoà 10e thì phân lớp d cũng được kể như lớp e ngoài cùng.
 

Attachments

  • untitled.bmp
    750.1 KB · Views: 1,355

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top