Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Sinh lớp 9

mashidear

Junior Member
Giúp em bài toán di truyền nâng cao

Ở một loài cá, mắt to là trội so với mắt nhỏ, thân xám trội so với thân đen, vảy ít trội so với vảy nhiều. Có 4 con cá: 2 trống 2 mái đều có mắt to, thân xám.
-Lai con trống 1 với 2 con mái đều thu được F1 toàn cá mắt to, thân xám.
-Lai con trống 2 với con mái 1 thu đc F1 có mắt to, mắt nhỏ đều thân xám.
-Lai con trống 2 với con mái 2 thu được F1 có xám, có đen, toàn mắt to
a/Tìm kiểu gen của 4 con các ban đầu
b/Tiến hành lai các con cá đều dị hợp cả 3 cặp gen. Hãy cho biết tỉ lệ xuất hiện cá F1 đồng hợp lặn cả 3 cặp gen trên
 
Quy ước: A:to a:nhỏ B:xám b:đen C:ít c:nhiều
a) Ta thấy không có hiện tượng liên kết gen xảy ra=>Phép lai tuân theo quy luật pli độc lập của MenDel. Mà đề bài cho không có sự pli tính trạng khác nhau ở 2 giới=>Gen quy định tính trạng không nằm trên vùng không tg đồng NSTGT. Có 2 khả năng xảy ra:
+) Pli độc lập: đực1:AABB, đực2:AaBb, cái1:AaBB, cái2:AABb
+) Nằm trên vùng tg đồng của NSTGT: đực1:XAYABB hoặc AAXBYB, đực2:XAYaBb hoặc AaXBYB, cái1:XAYaBB hoặc AaXBYB, cái2: XAYABb hoặc AAXBYb
b) AaBbCc x AaBbCc=>Tỉ lệ là 1/2^6
 
Anh vẫn thấy đúng mà?! Em xem lại đi nhá! Có gì sai thì chỉ kỹ lại cho anh.
 
(xl mình ấn nhầm)
Giải nè!!!
Phép lai 1: ♂1(A_B_) x ♀2(A_B_) ----> F1 ra A_B_
Phép lai 2: ♂2(A_B_) x ♀1(A_B_) -----> F1 ra A_BB và aaB_
Phép lai 3: ♂2(A_B_) x ♀2(A_B_) ------> F1 ra A_B_ và A_bb
Vì ở phép lai 3, F1 có kiểu gen A_bb suy ra 1 alen b lấy từ ♂, một alen b lấy từ ♀ nên kiểu gen cuả ♂2 và ♀2 là: A_Bb
thay kiểu gen của ♀2 vào phép lai 1 ta có:
♂1 x ♀2(A_Bb) ----> A_B_(toàn thân xám) suy ra kiểu gen của ♂1 bắt buộc phải là A_BB ( vì nếu là A_Bb sẽ có 25% b của ♂1 gặp b của ♀2)
Tiếp tục thay kiểu gen của ♂2 từ phép lai 3 sang phép lai 2, ta có:
♂2(A_Bb) x ♀1(A_B_), để ra mắt nhỏ có gen aa thì phải lấy 1 alen a từ ♂2, 1 alen a từ ♀1 suy ra kiểu gen của ♀1 và ♂2 là: AaB_ và AaBb
Vẫn tiếp tục với phép lai này, ta có: F1 cho ra toàn là thân đen (Bb hoặc BB), mà đã có 1 alen b trong kiểu gen của ♂1 nên kiểu gen của ♀2 bắt buộc là AaBB.
Từ những điều trên suy ra:
Kiểu gen của ♂1 là: AaBb
Kiểu gen của ♂2 là: AaBb
Kiểu gen của ♀1 là: AaBB
Kiểu gen của ♀2 là: AABb
Chúc bạn học tốt!
Y! temberature:up::up::up:
 
Giải câu b nè: gọi P là AaBbCc x AaBbCc
Ở cặp gen thứ 1: Aa x Aa thì tỷ lệ a gặp a là 1/4
tương tự hai gen kia, tỷ lệ b gặp b là 1/4
tỷ lệ c gặp c cũng là 1/4
suy ra để con có kiểu gen aabbcc thì có tỷ lệ là 1/4.1/4.1/4 = 1/64
Chúc bạn học tốt
Y! temberature:up::up::up:
 
I have read many posts from there and all of them are interesting to read out and contain very useful informatoin for the readers and I hope you will keep up the good work in future as wel...
-----------------------------------------------------

MB6-502
MB6-503
MB6-507
MB6-508
 
I have read many posts from there and all of them are interesting to read out and contain very useful informatoin for the readers and I hope you will keep up the good work in future as well.:spam:
Can you tell me the mean of Informatoin? :D :spam:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top