What's new

Tiểu luận brassinosteroid

Go-dau-tre

Member
Sau bao nhiêu ngày tháng vất vả cuối cùng cũng hoàn thành tiểu luận về brassinosteroid. Tài liệu tham khảo hoàn toàn bằng tiếng anh!!!!!
Khi search web tôi không thấy tài liệu tiếng Việt về loại hormone này do đó khi làm xong tôi quyết định post lên để mọi người có thể tham khảo khi cần mà không cần phải dịch lại tài liệu nước ngoài và quan trong hơn là để các bậc tiền bối đi trước chỉ giáo cho các lỗi trong bài.
Lúc này thời gian của tôi eo hẹp quá nên bài làm nội dung cũng không phong phú, thiếu phần phân loại và tổng hợp Brs. Tôi mong muốn sẽ hoàn thiện nội dung vào hè này khi rảnh rỗi và nếu có thể mọi người hãy cùng nhau bổ sung để đề tài này hoàn thiện hơn. Ở cuối bài có mục tài liệu tham khảo, nếu có bậc tiền bối nào quan tâm có thể tham khảo phần phân loại và tổng hợp Brs ở tài liệu số 8.
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Bài viết cẩn thận nhưng nếu thảo luận thêm về tương tác của BR với GA thì sẽ đầy đủ hơn vì 2 hormone này có cùng tác dụng là cell elongation.
:cuta::cuta:
 

Facebook

Top