Tiểu luận [Tiểu luận] Thu nhận hợp chất shikonin từ cây Lithospermum erythrorhizon

Status
Not open for further replies.
I. Tổng quan tài liệu . 2
1. Giới thiệu về hợp chất thứ cấp . 2
2. Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật 2
3. Sự tích lũy các hợp chất thứ cấp trong tế bào thực vật 3
4. Một số nghiên cứu về hợp chất thứ cấp . 5
II. Thu nhận hợp chất shikonin từ cây Lithospermum erythrorhizon 7
1. Giới thiệu Shikonin 7
2. Phương pháp nuôi cấy tế bào. . 8
2.1. Giới thiệu về nuôi cấy lông rễ 8
2.2. Vi khuẩn Agrobacterium và cơ chế gây nhiễm của chúng trên thực vật. 10
2.3. Thu nhận hợp chất shikonin từ rễ cây Lithospermum erythrorhizon được gây
nhiễm với vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes . . 14
2.3.1. Giới thiệu về phương pháp. . 14
2.3.2. Nguyên liệu và phương pháp . 14
2.3.3. Kết quả và thảo luận . 15
2.4. Tăng cường sản xuất Shikonin từ Lithospermum erythrorhizon nhờ tách chiết in
situ (tại chỗ) và cố định Calcium Alginate 18
2.4.1. Giới thiệu về phương pháp 18
2.4.2. Nguyên liệu và phương pháp. 19
2.4.3. Sự cố định và cảm ứng tạo Shikonin trong nuôi cấy tế bào thực vật 19
2.4.4. Phương pháp phân tích 19
2.4.5. Kết quả và thảo luận . 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Download
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,344
Latest member
sodo66ch
Back
Top