Bài toán về HNO3 và ôxit sắt

(y)Ah hieu rui.Tinh mO2 can de oxi hoa het ca hh do thanh Fe2O3.(nO2 = 1/4.ne trao doi).=>Tinh dc so mol Fe2O3=>Tinh dc m muoi!Hay hay thietj!
 
Nghỉ lễ 30/4, mọi người giải trí với mấy bài này nhé:
1. Lấy m (g) hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ khối lượng là 7 : 3, cho tác dụng với dd HNO3 dư thấy đã có 44,1 g HNO3 phản ứng, thu được 0,75m (g) chất rắn, dd B và 5,6 lít hh khí (đkc) gồm NO và NO2. Hỏi cô cạn dd B thu được bao nhiêu g muối khan?
A. 40,5 g
B. 37,8 g
C. 42,2 g
D. 32,6 g

2. Cho a (g) hh Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 44% về khối lượng, vào 500 ml dd HNO3 đặc, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 4,48 lít khí (đkc) NO, chất rắn có khối lượng 0,12a (g) và dd X. Giá trị của A là:
A. 15
B. 67
C. 60,8
D. 70,1.
Xin mời!:hoanho:
 
Nghỉ lễ 30/4, mọi người giải trí với mấy bài này nhé:
1. Lấy m (g) hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ khối lượng là 7 : 3, cho tác dụng với dd HNO3 dư thấy đã có 44,1 g HNO3 phản ứng, thu được 0,75m (g) chất rắn, dd B và 5,6 lít hh khí (đkc) gồm NO và NO2. Hỏi cô cạn dd B thu được bao nhiêu g muối khan?
A. 40,5 g
B. 37,8 g
C. 42,2 g
D. 32,6 g
m rắn=0,75m==>Cu dư, Fe dư==>dd là dd Fe2+
n khí =0,25 nHNO3=0,7===>nNO3+=0,45====>n muối=0,225===>m muối=40,5g


2. Cho a (g) hh Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 44% về khối lượng, vào 500 ml dd HNO3 đặc, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 4,48 lít khí (đkc) NO, chất rắn có khối lượng 0,12a (g) và dd X. Giá trị của A là:
A. 15
B. 67
C. 60,8
D. 70,1.
Xin mời!:hoanho:
chất rắn là Cu===>dd muối Fe2+ và Cu 2+
mCu2+=0.32a==>nCu2+=0,005a
mFe2+=mFe=0,56a==>nFe2+=0,01a
n NO=0,2======>
đề có nhầm ko sao HNO3 Đặc to mà lại >>>NO
 
còn cái qui đổi ấy mình có thể áp dụng cho bt khi sau pu dd muối Fe là muối Fe2+, nếu zaay thì mình tính lượng O cần thiết để đưa hh về FeO, nếu Fe dư thì trừ tạm Fe ra sau đó cộng lại
 
mình làm bài của lucky_boy nhá:( chỉ mất 15------>20s bài này thôi):mrgreen:
mFe = m oxit* 0,7 + 5,6*n e nhường
theo bài thì ta có:

mFe = 11,36*0,7 + 5,6*3*0,06 = 8,96 gam ============>nFe = 0,16 mol
muối tạo ra chỉ có Fe(NO3)3 nên BTNT Fe ======> mFe(NO3)3 = 0,16 * 242 = 36,72 gam :chuan:
Nếu các bạn thắc mắc CT trên thì các bạn có thể dùng bảo toàn electron hoặc phương pháp đại số để chứng minh ( mình còn chứng mình đc với dạng này của Cu luôn nhưng mình nghĩ chắc dạng này có cho thì cũng chỉ cho Fe là cùng):mygod:
 
mình làm bài của lucky_boy nhá:( chỉ mất 15------>20s bài này thôi):mrgreen:
mFe = m oxit* 0,7 + 5,6*n e nhường
theo bài thì ta có:

mFe = 11,36*0,7 + 5,6*3*0,06 = 8,96 gam ============>nFe = 0,16 mol
muối tạo ra chỉ có Fe(NO3)3 nên BTNT Fe ======> mFe(NO3)3 = 0,16 * 242 = 36,72 gam :chuan:
Nếu các bạn thắc mắc CT trên thì các bạn có thể dùng bảo toàn electron hoặc phương pháp đại số để chứng minh ( mình còn chứng mình đc với dạng này của Cu luôn nhưng mình nghĩ chắc dạng này có cho thì cũng chỉ cho Fe là cùng):mygod:
Cho tớ hỏi thegioihoc 2 câu:
1.mFe = 0,7mFexOy + 5,6ne(1)
Điều này đúng với mọi oxit sắt và hỗn hợp cảc oxit sắt?
2.Hôm qua tớ làm bài này theo công thức của cậu không ra nè:
"Để 28g Fe trong không khí thu được hỗn hợp nặng 34,4g.Hãy tính phần trăm lượng Fe bị oxi hoá."
Có phải công thức (1) chỉ đúng cho bài toán với HNO3(tức là ne tính theo số mol N)?
Bài toán hôm qua thì mO2= 6,4g nếu tính ne theo O sẽ không ra đáp số đúng.
 
Cho tớ hỏi thegioihoc 2 câu:
1.mFe = 0,7mFexOy + 5,6ne(1)
Điều này đúng với mọi oxit sắt và hỗn hợp cảc oxit sắt?
2.Hôm qua tớ làm bài này theo công thức của cậu không ra nè:
"Để 28g Fe trong không khí thu được hỗn hợp nặng 34,4g.Hãy tính phần trăm lượng Fe bị oxi hoá."
Có phải công thức (1) chỉ đúng cho bài toán với HNO3(tức là ne tính theo số mol N)?
Bài toán hôm qua thì mO2= 6,4g nếu tính ne theo O sẽ không ra đáp số đúng.


Quy đổi chất oxi hóa xem:???:, mà mình chả bít bài nó thế nào, đưa cụ thể lên mình xem thử:mrgreen:, mỗi bài toán cần phải áp dụng linh hoạt những cách tính khác nhau chứ ko thể cứ làm theo 1 cách là ra nếu thế thì còn gọi gì là hóa nữa :hihi:
 
Giangfa đơn giản hơn thì
Số mol No=0.06
Thi kl Fe=56/80×[(lk hỗn hợp)+24×nNo]
=0.7×[11,36+24×0.06]=8.96g
nFe=nFe(no3)3=8.96/56=0.16
mFe(no3)3=0.16×242=38.72g
10(s) ma don gian !:mrgreen:
 

ah`, nếu đưa về bài toán TQ như Thanh Đạt nói thì sẽ có một số cách nữa ( tính được m Fe thì Ok ):

Ví dụ: Để m gam bột Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp A
gồm Fe và các oxit Fe. Cho hỗn hợp tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 2,24 l NO duy nhất. Tính m.

Giải
1. Phương pháp đại số:
Fe + 4HNO3 ---> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (I)
3FeO + 10HNO3 ---> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
3Fe3O4 + 28HNO3 ---> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 3H2O
Đặt số mol Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 lần lượt là a,b,c,d. Ta có các PT sau:
mA = 56a + 72b + 232c + 160d = 12 (1)
nFe = a + b + 3c + 2d = m/56 (2)
nO trong oxit = b + 4c + 3d = (12-m)/16 (3)
nNO = a + b/3 + c/3 = 0,1 (4)
Có 4 phương trình 5 ẩn số nên phải biện luận, đề không yêu cầu tính a,b,c,d nên ta tính vế trái của 2 hoặc 3 --> m. Để làm điều đó ta có thể tổ hợp 1,4 để được vế trái của 2 hoặcc khử a của 1,4 để thu được vế trái của 3
Kết quả: m = 10,08 g

2. Phương pháp bảo toàn khối lượng:

nFe(NO3)3 = nFe = m/56
nHNO3 = nNO + 3nFe = 0,1 + 3m/56
nH2O = 1/2 nHNO3
Thay các giá trị vào PT:
mA + mHNO3 = mFe(NO3)3 + mNO + mH2O
---> m = 10,08 g

3. Phương pháp bảo toàn e:

ne Fe nhường = ne do O2 thu + ne do N5+ thu
3m/56 = (12-m).4/32 + 0,1.3
---> m = 10,08 g

4. Suy biến của PP bảo toàn e:
Giả sử hỗn hợp chỉ gồm có Fe và Fe2O3
PU: 4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3
---> nFe = 4/3nO2 = 4/3 . (12-m)/32
Số mol Fe trong A: = m/56 - 4/3 . (12-m)/32
Theo (I) --> nFe = nNO ---> m/56 - 4/3 . (12-m)/32 = 0,1
---> m = 10,08
Ta có thể qui hỗn hợp A gồm có Fe và một trong số các oxit kia của Fe nhưng phức tạp hơn do các oxit này phản ứng với HNO3 có tạo NO.

Làm sai rồi bạn ơi.
 
mình mới tham gia diễn đàn mong các bạn giúp đỡ..!
với dạng bài như thế này không biết giải như thế nào cho nhanh nhất.. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 30 gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 nung nóng trong một thời gian được chất rắn Y hòa tan hết Y trong HNO3 vừa đủ được dung dịch Z, nhúng thanh đồng trong dung dịch Z đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh đồng giảm 12,8 gam.tìm thành phần phần trăm khối lượng của của các chất trong hỗn hợp X..
MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
 
quy đổi hỗn hợp oxit sắt về : Fe và FeO
Fe(0)----------> Fe(+3) + 3e
x---------------->3x
Fe(+2)----------> Fe(+3) +3e
y----------------> y
N(+5) +3e -------> N(+2)
0,18<-------------- 0,06
giải hệ pt: 3X+Y=0,18
56X+72Y=11,36
=>x=0,01, y= 0,15
BTNT: nFe(NO3)3= nFe+nFeO= 0,01+ 0,15=0,16
=> mFe(NO3)3=38,72
 
Có bạn nào có cách giải khác cho bài trên ko?Tớ đã thử làm bằng giải hệ 4 pt 4 ẩn rồi bỏ bớt ẩn đi(cho giá trị ẩn đó = 0 luôn) cũng ra 38,72 g nhưng cách đó quá dài.

còn có cách giải nhanh bạn ahh
m Fe(no3)3 = M Fe(no3)3/80*(m(g)hh + nNo*24)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top