What's new

Nếu bạn có nhu cầu về giống tảo!

Nếu các bạn cần giống tảo Spirulina thì có thể liên hệ khoa Sinh Môi trường, Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Thân.
 

Facebook

Top