Tổng hợp chính xác nhiều gene bằng vi chip DNA được chương trình

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Staff member
Tổng hợp chính xác nhiều gene bằng vi chip DNA đ?

Accurate multiplex gene synthesis from programmable DNA microchips.
Tian J, Gong H, Sheng N, Zhou X, Gulari E, Gao X, Church G
Nature 2004 Dec 23 432(7020):1050-4

F1000 Factor 6.0

Richard Willson
University of Houston, United States of America
STRUCTURAL BIOLOGY

This paper demonstrates the parallel synthesis of genes for all 21 30S ribosomal proteins using 3,968 oligonucleotides simultaneously synthesized on an array chip, released into solution, PCR amplified, mutation-filtered by hybridization, and assembled. This approach may find wide application in synthetic biology, studies of biomacromolecular structure-function relationships, metabolic engineering, and directed evolution.

Evaluated 10 Jun 2005

http://www.facultyof1000.com/article/15616567#eval

Tổng hợp chính xác nhiều gene bằng vi chip DNA được chương trình hóa

Bài báo này mô tả việc tổng hợp đồng thời các gene mã hóa toàn bộ 21 protein thuộc tiểu đơn vị 30S của ribosome. Để đạt được điều này các tác giả đã cùng lúc tổng hợp 3968 oligonucleotide trên array chip, giải phóng chúng vào dung dịch, khuếch đại bằng PCR, tiến hành lai để loại đột biến và cuối cùng lắp ghép chúng lại. Cách tiếp cận này có thể được ứng dụng rộng rãi trong sinh tổng hợp, nghiên cứu mối liên hệ chức năng-cấu trúc của các đại phân tử sinh học, kỹ thuật trao đổi chất và chiều hướng tiến hóa.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,278
Messages
72,180
Members
56,125
Latest member
thegioicuacong
Back
Top