Thắc mắc về Chọn lọc tự nhiên(CLTN)

phoenix202

Senior Member
Trong sách giáo khoa có ghi là:
"Chọn lọc tự nhiên không chỉ là nhân tố quy định nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể mà còn định hướng quá trình tiến hóa thông qua các hình thức chọn lọc: vận động, ổn định và phân hóa".

Em không hiểu CLTN quy định nhịp độ biến đổi với lại qui định hướng chọn lọc như thế nào vì em hiểu CLTN là sự đảo thái cái bất lợi để giữ lại cái có lợi của sinh vật theo hướng thích nghi với môi trường, vậy thì chính ngoại cánh mới tác động lên sinh giới làm nó thay đổi, vậy thì ngoại cảnh sẽ qui định hướng chọn lọc từ đó qui định hướng tiến hóa, thế tại sao sách lại bảo là chọn lọc tự nhiên làm điều đó.
 
Tôc độ chọn lọc khác nhau voiứi từng alen. Đọc qua sách cơ bản một chút sẽ rõ ngay.( Bài học thuyết tổng hợp hiện đại)
 
Có ai có định nghĩa rõ ràng và chính xác về CLTN không, em thấy sách không nói rõ gì cả.
 
Các điều kiện bất lợi của ngoại cảnh chính là nhân tố chọn lọc.
CLTN đào thải các biến dị có hại và tích lũy các biến dị có lợi. Đối với từng quần thể kha
 
khác nhau thí có thể alen trội là có lợi nhung với quần thể khác thì lại là có hại nên CLTN mói đầo thải theo các hướng khác nhau: chọn lọc ổn định, chọn lọc vận động, chọn lọc phân hóa.
Còn CLTN qui định nhịp ddieeuj biến đổi tp kiểu gen và kiểu hình vì nó chọn lọc theo kiểu đào thải các biến dioj có hại còn tích lũy các biến dị có lợi. Đối với các qt khác nhau thì có hướng chọn lọc khác nhau.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,344
Latest member
sodo66ch
Back
Top