What's new

Kiểm tra vì sinh

Mọi người cho em hỏi nếu muốn kiểm tổng các vi sinh vật( muốn biết trong chế phẩm có những loại vi khuẩn nào?) có trong 1 chế phẩm sinh học mình có thể dùng môi trường LB để khảo sát hết được không ạ?
 

Facebook

Top