What's new

giúp em với ạ.Thankss mn trước ạ

quangnguyen

Member
Cho 1 tếbào hồng cầu, 1 tếbào thần kinh, 1 tếbào cơ hủy màng trong ti thểvà 1 ti thểvào 4 ống nghiệm có đầy đủôxi, nước và đường glucôzơ. Sau một thời gian, hãy dựđoán sản phẩm gì được tạo ra trong mỗi ống nghiệm? Giải thích.
 

Facebook

Top