Evolutino!

Thành viên cũ

Senior Member
:cry: pàkonkopác tốt bụng !Làm ơn chỉ giúp em tìm tài liệu về tiến hóa với.
Đăc biệt là tài liệu về phần NGUỒN GÔC SỰ SỐNG đó.
Tuần tới em phải nộp bài soạn rồi.
Trong khi bọn em chưa đựoc học về phần này.
help ..............................................................................
 
pàkonkopác tốt bụng !Làm ơn chỉ giúp em tìm tài liệu về tiến hóa với.
Đăc biệt là tài liệu về phần NGUỒN GÔC SỰ SỐNG đó.
Tuần tới em phải nộp bài soạn rồi.
Trong khi bọn em chưa đựoc học về phần này.

email của bạn?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,715
Messages
71,609
Members
55,905
Latest member
prozhecartwf
Back
Top