What's new

Lựa chọn dung dịch pha loãng ban đầu

Cả nhà giúp mình với.
Mình tính sử dụng dung dịch pha loãng mẫu kiểm tra vi sinh vật theo TCVN 6507-1:2005. Trong TCVN có đưa ra 2 loại dung dịch pha loãng cơ bản là đệm pepton (10g pepton + đệm + 5gNaCl/ 1000ml) và muối pepton (1g pepton + 8.5gNaCl/ 1000ml). Cho mình hỏi là đệm pepton đậm đặc (10g pepton) như vậy thì dùng trong giai đoạn nào của các bước pha loãng và nó có ưu thế hoặc ý nghĩa gì ạ?
Mong cả nhà chia sẻ giúp ạ!
 

Similar threads

Facebook

Top