What's new

tạo hmua túi thẩm tích/ dialysis

búp bế1

New member
Mình đang cần mua túi dialysis/ thẩm tích. Nhưng giá thị trường quá mắc. Anh chị nào có có thể bán lại chi em được không? Hay biết chỗ nào bán chỉ em với ạ. E cảm ơn ạ!
 

Facebook

Top