What's new

Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.

Khánh Hạ

New member
tại sao mỗi lần đại tuyệt chủng sinh giới lại bước vào giai đoạn bùng nổ sự phát triển loài mới???:please:
 

Facebook

Top