What's new

Sinh lý tim

quythaiphong

New member
Tại sao nói tác dụng của dây phế vị - giao cảm lên tim là 2 mặt trái ngược của một quá trình thống nhất?
Bạn nào giúp mình giải thích câu hỏi này với!
 
Last edited:

Facebook

Top