What's new

Xin hỏi sự khác biệt PCR và Realtime PCR

Dear cả nhà cho mình hỏi
Những mẫu như từ hài cốt liệt sỹ nếu chạy PCR thì lên còn chạy RT PCR thì có lên không ạ vì độ tinh sạch DNA từ những mẫu này không cao
Thêm nữa tại sao những mẫu DNA có kích thước lớn VD từ 2-4 kb nếu chạy realtime PCR thì kết quả không được tốt ạ trong khi chạy PCR lên băng điện đi vẫn sáng bình thường
 

Facebook

Top