nhiễm sắc thể

le hương1

Junior Member
1//// ở bò khi quan sát tb sinh dục đực ở kì giữa của nguyên phân có 60NST kép
a/ tb nguyên phân 5 lần liên tiếp Cần bao nhiêu NST đơn môi trường cung cấp?

b/ giả thiết có 1000 tb sinh tinh giảm phân . hiệu suất thụ tinh của tinh trùg 1/1000, của trứng 1/5 ..xác đinh số tb sinh trứng?

c/ các hợp tử đc tạo thành nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau.môi tường nội bào cung cấp 3600nst đơn mới . Xác định số tb con sinh ra và số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử?
:please::please::cry::cry:
 
Kì giữa có 60 NST kép nên 2n=60
a) Số NST đơn mt cung cấp là
60.(2^5-1)=1860 NST
b) Số tinh trùng tham gia thụ tinh là 1000.4=4000 tinh trùng
Số trứng được thụ tinh là 4000:1000=4 trứng
Số tế bào sinh trứng là 4.5=20 tế bào
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,100
Latest member
j88fyi
Back
Top