What's new

thân nhiệt trẻ em

bkav

Member
tại sao thân nhiệt của trẻ em thường cao hơn ở người lớn????????????????????????????????:please:
Code:
[CODE][CODE]
[/CODE][/CODE]
 
hmm theo mình do quá trình trao đổi chất ở trẻ em diễn ra mạnh hơn do đó qt hô gấp tb xảy ra mạnh hơn--> năng lượng nhiệt giải phóng nhiều->thân nhiệt cao hơn
 

Facebook

Top