Bài tập lý thuyết sinh thái

Minh_Hậu

Junior Member
Khi nói về quá trình hình thành loài mới, trong những phát biể sau đây, có bao nhiêu phát biểu đùng?
(1) cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới
(2) cách li địa lí sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thể dẫn đến hình thành loài mới
(3) cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới
(4) hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường gặp ở động vật
(5) hình thành loài bằng cách li địa lí xảy ra chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
(6) cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành cách li sinh sản
 
chuỗi thức ăn dưới nước

cho chuỗi thức ăn sau: tảo → giáp xác chân chèo → cá trích →cá thu →cá mập. Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng:
1.chuỗi thức ăn trên gồm 1 nhóm sinh vật sản xuất và 4 nhóm sv tiêu thụ
2.tảo là nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong chuỗi thức ăn này
3.tảo là nhóm sv có sinh khối lớn nhất
4.cá mấp là nhóm sv có sinh khối nhỏ nhất
5.Tháp số lượng của chuỗi thức ăn này là dạng tháp chuẩn.
mọi người cho ý kiến ạ :up:
 
cho chuỗi thức ăn sau: tảo → giáp xác chân chèo → cá trích →cá thu →cá mập. Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng:
1.chuỗi thức ăn trên gồm 1 nhóm sinh vật sản xuất và 4 nhóm sv tiêu thụ
2.tảo là nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong chuỗi thức ăn này
3.tảo là nhóm sv có sinh khối lớn nhất
4.cá mấp là nhóm sv có sinh khối nhỏ nhất
5.Tháp số lượng của chuỗi thức ăn này là dạng tháp chuẩn.
mọi người cho ý kiến ạ :up:
Mình nghĩ là có 3 đáp án đúng là 2, 3, 4 nhé!
1 sai vì có tận 5 nhóm sv tiêu thụ
5 sai vì số lượng tảo thường ít hơn giáp xác, do tảo sinh sản rất nhanh. Đây là hệ sinh thái đặc trưng của hst dưới nước.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top