What's new

Mình muốn hỏi xin tài liệu về san hô mềm

Mình đang quan tâm đến san hô mềm (softcorals)
Nhưng trong phạm vi của mình đã cố hết sức kiếm tìm mà tài liệu về san hô mềm ít quá.
nhất là những tài liệu như key phân loại chẳng có
mình rất cần sự giúp đỡ của các bạn

Octocorals là tên bộ
softcorals thuộc octocorals
 

Facebook

Top