What's new

Gây suy giảm miễn dịch trên chuột

Hồ Thu Thảo

New member
Em đang phải làm thí nghiệm "Gây suy giảm miễn dịch trên chuột", em rất muốn biết cơ chế tác động cụ thể của 2 thuốc cytarabine và Cyclophosphamide lên sự suy giảm miễn dịch ở chuột. Và ứng dụng của động vật suy giảm miễn dịch. Các anh chị giúp em với....
 

Facebook

Top