What's new

Những chất nào gây ảnh hưởng, ức chế hệ thần kinh?

Test0001

Member
Mọi người có biết những chất gì gây ảnh hưởng, ức chế hệ thần kinh, tới bộ phận nào không:nhannho:
 

Facebook

Top