What's new

Ở Operon Lac của vi khuẩn E.Clol sự tập hợp các gen cấu trúc thành 1 cụm gen và có chung 1 cơ chế điều hòa có ý nghĩa gì?

Huyen Nguyen

New member
Ở Operon Lac của vi khuẩn E.Clol sự tập hợp các gen cấu trúc thành 1 cụm gen và có chung 1 cơ chế điều hòa có ý nghĩa gì?
 
- tiết kiệm vật chất di truyền ( giảm vùng p o)
- tăng hiệu suất phiên mã ==thời gian phiên mã nhanh hơn
- dễ kiểm soát
 

Similar threads

Facebook

Top