What's new

Cấy ghép cơ quan

Jeong Na Jin

New member
Trong sinh học hiện đại, có thể cấy ghép cơ quan của động vật cho con người. Các cơ quan nối ghép đó vẫn hoạt động bình thường. Giải thích?
 

Facebook

Top