What's new

Hox gene

Annabelle

New member
Các anh chị bạn có ai biết về hox gene k ạ?
Hox gene là gì và nó ảnh hưởng như thế nào tới động vật ạ?
help me :cry::(((((
 

Facebook

Top