What's new

Đề kiểm tra kiến thức ôn tập phần di truyền

táo

Member
1. Loại đbào cấu trúc NST bào làm tăng hàm lượng ADN? Loài đbào cấu trúc NST nào làm giảm hàm lượng ADN
2. 1 phân tử ADN có cấu trúc 2 mạch. Dạng đọt biến điểm nào làm thay đổi tỉ lệ A +G /X+T ?Cơ chế gây đột biến của acridin là gì?
3. Tỉ lệ A +G /X+T đặc trưng cho mỗi pt ADN về sự bền vững với nhiệt. Nếu 2 phân tử ADN có chiều dài bằng nhau. Vậy tỉ lệ trên ntn thì phân tử bền vững với nhiệt hơn?
 

Similar threads

Facebook

Top