Đề kiểm tra kiến thức ôn tập phần di truyền

táo

Junior Member
1. Loại đbào cấu trúc NST bào làm tăng hàm lượng ADN? Loài đbào cấu trúc NST nào làm giảm hàm lượng ADN
2. 1 phân tử ADN có cấu trúc 2 mạch. Dạng đọt biến điểm nào làm thay đổi tỉ lệ A +G /X+T ?Cơ chế gây đột biến của acridin là gì?
3. Tỉ lệ A +G /X+T đặc trưng cho mỗi pt ADN về sự bền vững với nhiệt. Nếu 2 phân tử ADN có chiều dài bằng nhau. Vậy tỉ lệ trên ntn thì phân tử bền vững với nhiệt hơn?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,108
Latest member
hi88study
Back
Top