What's new

Gene tham gia hoạt tính điều hòa dịch mã

Hien Do

Member
bạn có thể tìm đọc quyển giáo trình sinh học phân tử của tác giả Võ Thị Thương Lan. T nhớ không nhầm thì cuốn sách này có đề cập tới các gen điều hòa dịch mã. Và cuốn sách này khá hay và chi tiết. Chúc bạn sớm tìm được đáp án cho câu hỏi.
 

Facebook

Top