sinh học 12

monbi

Junior Member
1.Cơ thể mang kiểu gen Dd(AB/ab)mỗi gen quy định 1 tính trạng lai phân tích có hoán vị gen với tần số 20%. KH ở con lai là?
2. ở 1 loài thực vật, laenquy định hạt vàng trội hoàn toàn so vs alen quy định hạt xanh, alen quy định hạt trơn trội hoàn toàn so vs alen quy định hạt nhăn. Cho lai các cây có kiểu gen giống nhau và dị hợp về 2 cặp gen, ở đời con thu đc 2000 cây trong đó có 80 cây có kiểu hình hạt xanh . BIết không có đột biến xảy ra quá trình phát sinh giao tử diễn ra bt. Theo lý thuyết số cây có kiểu hình Vàng, trơn ở đời con là?
3. số liên kết hiddro giữa G và X=1,5 so vs lk hidro giữa A và T.Tỉ lệ % tương ứng nucleotit là?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,278
Messages
72,180
Members
56,125
Latest member
thegioicuacong
Back
Top