What's new

Chương trình chromas dùng để làm gì

maianhnguyen

New member
Cho em hỏi chương trình chromas dùng để làm gì ? vì sao các nucleotide bị nhiễu có xu hướng phân bố ở cuối hoặc đầu
 

Facebook

Top