Chuyển hóa vật chất và năng lượng

RoseFly

Junior Member
CHO EM HỎI LÀ NẾU NHƯ TI THỂ VÀ LỤC LẠP CÙNG XUẤT HIỆN THÌ NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC SẢN SINH RA NHIỀU. NHƯNG MÀ Ở ĐỘNG VẬT THÌ HÌNH NHƯ KO CÓ LỤC LẠP? NẾU NHƯ VẬY THÌ ĐỘNG VẬT TỔNG HỢP ÍT ATP HƠN THỰC VẬT PHẢI KHÔNG? AI BIẾT CHO EM XIN CÂU TRẢ LỜI
LÊ THÁI NGỌC - 10A1 - TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH A
:twisted:
 
CHO EM HỎI LÀ NẾU NHƯ TI THỂ VÀ LỤC LẠP CÙNG XUẤT HIỆN THÌ NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC SẢN SINH RA NHIỀU. NHƯNG MÀ Ở ĐỘNG VẬT THÌ HÌNH NHƯ KO CÓ LỤC LẠP? NẾU NHƯ VẬY THÌ ĐỘNG VẬT TỔNG HỢP ÍT ATP HƠN THỰC VẬT PHẢI KHÔNG? AI BIẾT CHO EM XIN CÂU TRẢ LỜI
LÊ THÁI NGỌC - 10A1 - TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH A
ở động vật còn phức hệ gongi nữa mà
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top