What's new

Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

1) Em đọc Campell thấy nó ghi là Đường phân phân giải đường thành 2 Pyruvate, mà sao trong chương trình học lại ghi là Axit pyruvic, Campell còn nói thêm Pyruvate là dạng ion hóa của axit pyruvic. Em không biết là khi đi thi thì nên dùng từ nào cho chính xác?
2) Trong Campell trang 167 có nói là: nếu có oxi thì năng lượng hóa học dự trữ trong Pyruvate và NADH có thể được chiết rút nhờ Chu trình Axit Citric & Phosphoryl hóa oxy hóa. Tại sao có Oxi mới xảy ra chu trình Acit Citric mà trong khi trong chu trình lại không dùng tới Oxi?
3) Có phải các loại enzim Kinaza đều được dùng để vận chuyển nhóm Photphat hay không?
4) Enzyme Phosphofructokinase được điều hòa theo cơ chế dị lập thể nhờ ATP đúng hay sai? Giải thích? ( câu hỏi 2/167/ campell)
5) Theo câu 2 thì nếu không có Oxi thì NADH có được vận chuyển vào Ti thể không?
6) Có phải tế bào nào khi không có oxi cũng hô hấp kị khí hay lên men không?
7) Cấu trúc của Acid carboxylic.:cry::cry::cry::cry:
 

enzyme

Member
1) Em đọc Campell thấy nó ghi là Đường phân phân giải đường thành 2 Pyruvate, mà sao trong chương trình học lại ghi là Axit pyruvic, Campell còn nói thêm Pyruvate là dạng ion hóa của axit pyruvic. Em không biết là khi đi thi thì nên dùng từ nào cho chính xác?
2) Trong Campell trang 167 có nói là: nếu có oxi thì năng lượng hóa học dự trữ trong Pyruvate và NADH có thể được chiết rút nhờ Chu trình Axit Citric & Phosphoryl hóa oxy hóa. Tại sao có Oxi mới xảy ra chu trình Acit Citric mà trong khi trong chu trình lại không dùng tới Oxi?
3) Có phải các loại enzim Kinaza đều được dùng để vận chuyển nhóm Photphat hay không?
4) Enzyme Phosphofructokinase được điều hòa theo cơ chế dị lập thể nhờ ATP đúng hay sai? Giải thích? ( câu hỏi 2/167/ campell)
5) Theo câu 2 thì nếu không có Oxi thì NADH có được vận chuyển vào Ti thể không?
6) Có phải tế bào nào khi không có oxi cũng hô hấp kị khí hay lên men không?
7) Cấu trúc của Acid carboxylic.


1.Acid pyruvic hay pyruvat có thể dùng như nhau khi thi, kiểm tra bạn ạ
2.Bạn chú ý rằng phải có oxy thì chuỗi truyền điện tử mới hoạt động, NADH và FADH mới được tiêu thụ trả lại cho tế bào NAD+, FAD+. Khi không có oxy thì không còn NAD+, FAD+ mà đây là nguyên liệu tham gia vào chu trình Acit Citric. Vậy nên thiếu oxy thì chu trình này dừng hoạt động.
3. Enzyme kinase là tên gọi chung của nhóm enzym phosphoryl hóa các protein khác trong tế bào (chuyển nhóm phosphat từ ATP đến các protein khác) có phải ý bạn là vậy không
6. Nếu mình nhớ không nhầm thì tế bào thần kinh không lên men; tế bào hồng cầu người dù có nhiều oxy nhung luôn lên men.
7. Cấu trúc của cái gì cũng vậy bạn lên google gõ cho nhanh, có hình ảnh luôn nhưng tiện đây mình viết luôn Acid carboxylic: R-COOH với R là gốc cacbon)
 
1.Acid pyruvic hay pyruvat có thể dùng như nhau khi thi, kiểm tra bạn ạ
2.Bạn chú ý rằng phải có oxy thì chuỗi truyền điện tử mới hoạt động, NADH và FADH mới được tiêu thụ trả lại cho tế bào NAD+, FAD+. Khi không có oxy thì không còn NAD+, FAD+ mà đây là nguyên liệu tham gia vào chu trình Acit Citric. Vậy nên thiếu oxy thì chu trình này dừng hoạt động.
3. Enzyme kinase là tên gọi chung của nhóm enzym phosphoryl hóa các protein khác trong tế bào (chuyển nhóm phosphat từ ATP đến các protein khác) có phải ý bạn là vậy không
6. Nếu mình nhớ không nhầm thì tế bào thần kinh không lên men; tế bào hồng cầu người dù có nhiều oxy nhung luôn lên men.
7. Cấu trúc của cái gì cũng vậy bạn lên google gõ cho nhanh, có hình ảnh luôn nhưng tiện đây mình viết luôn Acid carboxylic: R-COOH với R là gốc cacbon)
Thanks bạn nhiều! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
 

Facebook

Top