What's new

Sinh lý máu ở chuột nhắt

Hồng Nguyễn

New member
Mọi người có ai biết số lượng hồng cầu trên một đơn vị thể tích trong máu ngoại vi ở chuột nhắt màu trắng bình thường là bao nhiêu không ạ???Mình xin cảm ơn
 
Chuột nhắt trắng dòng Swiss,có trọng lượng trung bình 30 – 30,5 g
Số lượng hồng cầu máu ngoại vi : 8.60 ± 0.04 × 10^6/1 mm3
 

Facebook

Top