What's new

Giúp mình phần sinh thái

Mọi người ơi, mình không có nhiều tài lieu sinh thái học, mình được biết hình như là phần sinh thái có rất nhiều công thức tính về số lượng gì đó, tính các hệ số như độ đa dạng, độ tương đồng,... mà có nhiều công thức khác nhau do các nhà khoa học đưa ra. Mọi người biết công thức nào xin hỗ trợ mình với
 

Facebook

Top