ai trả lời giùm tớ câu hỏi này với!!!!!:3

sự giống và khác nhau giữa quan điểm của menden và moocgan????:botay:

Thực ra ban đầu Moocgan tiến hành thí nghiệm nhằm mục đích bác bỏ học thuyết di truyền của Menden nhưng kết quả các thí nghiệm của ông lại bổ sung cho Menden nên không có điểm giống và khác mà chỉ có các điểm bổ sung, chẳng hạn giải thích được các tỉ lệ phân li do liên kết gen, hoán vị gen, gen trên NST giới tính...
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,895
Latest member
nhuatotvn
Back
Top