Bài tập hay cho ae

olala_0560

Junior Member
1. Lai 2 loài thú lông xám và lông trắng được F1 toàn lông trắng.
a) Cho cá thể đực F1 lai với cá thể cái lông xám được F2 phân ly kiểu hình: 1 cái lông trắng: 1 đực lông trắng: 1 đực lông xám: 1 cái lông đen.
b) Cho cá thể cái F1 lai với cá thể đực lông đen được F2 phân ly kiểu hình: 4 lông trắng: 3 lông đen: 1 lông xám.
Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp
2. Cho lai gà trống và gà mái đều có kiểu hình chân ngắn, lông trắng với nhau.
Đời con F1 thu được:
12 gà chân ngắn, lông trắng
63 gà chân bình thường, lông trắng.
Tiếp tục cho gà chân ngắn lông trắng F1 giao phối với nhau, thì thu được F2 gồm:
261 gà chân ngắn, lông trắng
63 gà chân ngắn, lông nâu
132 gà chân bình thường, lông trắng
30 gà chân bình thường, lông nâu
Hãy xác định:
-Quy luật di truyền chi phối phép lai trên
-Xác định kiểu gen của gà đời P
-Tỉ lệ các loại KG của gà chân ngắn, lông trắng ở đời F2 ( không lập bảng)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,278
Messages
72,180
Members
56,125
Latest member
thegioicuacong
Back
Top