What's new

Phân tích hiệu ứng gen trên nhóm cây tự thụ?

mysmallstar12

New member
Phân tích hiệu ứng gen trên nhóm cây tự thụ?
Cần phải trình bày những ý nào,có bạn nào giúp mình với:please:
 

Similar threads

Facebook

Top