2 câu sinh thi thử ĐH

shvn2013

Senior Member
1. Ở ruồi giấm gen B quy định mắt đỏ, b- mắt trắng, các gen đều liên kết với NST X và không có alen tương ứng trên Y. Cho ruồi cái mắt đỏ đồng hợp giao phối với ruồi đực mắt trắng, tần số B trong đời F1 và các thế hệ sau là:
A. 2/3 B. 1/2 C. 1/4 D. 1


2.Giả sử có 2 quần thể đều ở trạng thái cân bằng di truyền. Quần thể 1 có tần số alen a là 0,8 trong khi quàn thể 2 không có alen này. Một số cá thể từ quần thể 1 đó di chuyển sang quần thể 2 và chiếm 20% số cá thể đang sinh sản ở quần thể mới. Sau đó môi trường
sống của quần thể mới này thay đổi đột ngột, chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang kiểu hình lặn, khi đó tần số alen a của quần thể sau 5 thế hệ sinh sản ngẫu phối là:
A. 0,14 B. 0,09 C. 0,08 D.0,28
 
1,
P: XBXB x XbY
F1: 1 XBXb : 1 XBY (tần số XB = (0,5x2+1)/3 = 2/3)
F1: 1 XBXb x 1 XBY
F2: 0,5 XBXB : 0,5 XBXb : 0,5 XBY : 0,5 XbY (tần số XB = (0,75x2+0,5)/3 = 2/3)
2, Tần số a quần thể mới = 0,8 x 20% + 0 x 80% = 0,16
Đề k nói rõ nhưng khả năng cao là quần thể đang có 0,16a này tham gia ngẫu phối qua 5 thế hệ luôn chứ aa ở P chưa chết ( vì nếu chết k tính đc tiếp), từ F1 trở đi aa bị chết.
Tần số a ở F5 là 0,16/ (1 + 5 x 0,16)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,294
Latest member
sbobet2024
Back
Top