Bài tập di truyền

nhacminh1994

Junior Member
Cho Phép lai sau : P: AaBbDdEe * AaBbddee
Hãy xác định tie lệ kiểu hình gen , kiểu hình sau ở F1
a,các kiểu gen mang 3 cặp gen dị hợp
b, các kiểu hình mang 2 tính trạng trội
 
Cho Phép lai sau : P: AaBbDdEe * AaBbddee
Hãy xác định tie lệ kiểu hình gen , kiểu hình sau ở F1
a,các kiểu gen mang 3 cặp gen dị hợp
b, các kiểu hình mang 2 tính trạng trội

Xét riêng mỗi phép lai để có tỉ lệ cụ thể AaBbDdEe * AaBbddee
=(Aa x Aa).(Bb x Bb).(Dd x dd).(Ee x ee)
a/ Các KG mang 3 cặp dị hợp
+TH1: dị hợp Aa, Bb, Dd
+TH2: dị hợp Aa, Bb, Ee
+TH2: dị hợp Aa, Dd, Ee
+TH4: dị hợp Bb, Dd, Ee
Sau đó cộng 4 TH lại là ra kết quả
b/
Tương tự nhưng xét với KH
 
Xét riêng mỗi phép lai để có tỉ lệ cụ thể AaBbDdEe * AaBbddee
=(Aa x Aa).(Bb x Bb).(Dd x dd).(Ee x ee)
a/ Các KG mang 3 cặp dị hợp
+TH1: dị hợp Aa, Bb, Dd
+TH2: dị hợp Aa, Bb, Ee
+TH2: dị hợp Aa, Dd, Ee
+TH4: dị hợp Bb, Dd, Ee
Sau đó cộng 4 TH lại là ra kết quả
Mỗi trường hợp thiếu đồng hợp nên theo tôi là như vầy:
+TH1: D, D, D, Đ => 1/2 * 1/2 * 1/2 * 1/2
+TH2: D, D, Đ, D => 1/2 * 1/2 * 1/2 * 1/2
+TH2: D, Đ, D, D => 1/2 * 1/2 * 1/2 * 1/2
+TH4: Đ, D, D, D => 1/2 * 1/2 * 1/2 * 1/2
Sau đó cộng 4 TH lại là ra kết quả. Như vậy kết quả kém hơn của bạn một nữa!:mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top