What's new

Tính số kiểu hình tối đa?

Thu Sương

New member
"Gen I có 3 alen a1=a2>a3 . Gen II có 4 alen b1>b2>b3>b4. Hai gen này nẳm trên cùng 1 nst thường. Gen III có 4 alen c1=c2=c3=c4>c5 nằm trên X không có alen trên Y. Tính số KH tối đa?". Dấu = với dấu > thể hiện tính trội lặn. Mọi người giúp mình với,dạng này mình chưa làm bao giờ,tks m.n nhiều.
 

kt1996

Member
bạn ơi giải thích lại chỗ tính số kiểu hình được không bạn?tại sao lại được như vậy?

Các alen có tính trội ngang nhau thì khi đi với nhau sẽ tạo thành một KH mới (chịu tác động của 2 alen đó)
Ví dụ như các alen của một gen có mức độ trội lặn như sau: A1=A2>A3
A1A1 và A1A3 => có KH A1
A2A2 và A2A3 => có KH A2
A3A3 => có KH A3
A1A2 => có KH A1A2
 

trùm sove@

New member
gen 1 và gen 2 :(3*4)*(3*4+1)/2=78
gen 3: XX;5*6/2=15
XY;5 => 78*(15+5)=1560(KIỂU GEN)
gen 1 : trội lặn; 2:đồng trội;1;đồng lặn;1 =>4
gen 2 :trội lặn;4
gen 3 :trội lặn;4:đồng trội;4C2=6:đồng lặn;1=>11
số kiểu hình:4*4*11=176(kiểu gen)
*** sai chết liền**** cao thủ***
 

trùm sove@

New member
gen 1 và gen 2 :(3*4)*(3*4+1)/2=78
gen 3: XX;5*6/2=15
XY;5 => 78*(15+5)=1560(KIỂU GEN)
gen 1 : trội lặn; 2:đồng trội;1;đồng lặn;1 =>4
gen 2 :trội lặn;4
gen 3 :trội lặn;4:đồng trội;4C2=6:đồng lặn;1=>11
số kiểu hình:4*4*11=176(kiểu gen)
*** sai chết liền**** cao thủ***
 

Facebook

Top