Tại 1 lò ấp trứng người ta thu được 400 chim cút

nhacminh1994

Junior Member
Tại 1 lò ấp trứng người ta thu được 400 chim cút . Biết rằng tỉ lệ nở của trứng đem ấp là 80% , tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng là 50% và tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100% . Xác định số tế bào sinh dục sơ khai đực và cái đã tham gia quá trình tạo đàn chim cút trên . Giả thiết trong vùng sinh sản của ống sinh dục , tốc độ và thời gian phân chia của các tế bào là đồng đều nhau nếu so sánh giữa các chim trống với nhau và giữa các chim mái với nhau
 
- 400 chim cút được hình thành từ 400 chim cút đã thụ tinh đem ấp.
- Tổng số trúng đem ấp là: (400.100)/80 =500
- Số tế bào trúng tham gia thụ tinh cũng bằng chính số trứng đem ấp và bằng 500
- Tổng số tinh trùng được tạo ra để tham gia vào quá trình này là: (500.100)/50=1000
- Số tế bào sinh dục sơ khai cái đã qua vùng sinh sản chinh bằng số tế bào đã được tạo ra và bằng 500
- Nếu gọi p là số tế bào sinh dực cái chua qua vùng sinh sản và q là số lần phân bào của mỗi tế bào này ta có phương trình sau: p.2^q=500
Phương trình này có 3 hệ nghiệm đúng:
q1+0 suy ra p1=500
q2=1 suy ra p2=250
q3=2 suy ra p3=125
Như vầy
+ Nếu số lần phân bào bằng 0 thì số tế bào sinh dục sơ khai cái chưa qua vùng sinh sản bằng 500
+ Nếu số lần phân bào bẳng 1 thì số tế bào sơ khai cái chưa qua vùng sinh sản bằng 250
+ Nếu số lần phân bào bằng 2 thì số tế bào sơ khai cái chưa qua vùng sinh sản bằng 1125
- Số tế bào sinh dục sơ khai đực đã qua vùng sinh sản sẽ là 1000/4=250
- Nếu gọi m là số tế bào sinh dục sơ khai đực chưa qua vùng sinh sản và n là số lần phân bào của mỗi tế bào này. Ta có phương trình sau: m.2^n=250
Phương trình này có 2 hệ nghiệm đúng
n1=0 suy ra m1=250
n2=1 suy ra m2=125
Như vậy:
+Nếu số lần phân bào bằng 0 thì số tế bào sinh dục sơ khai đực chưa qua vùng sinh sản bằng 250
+ Nếu số lần phân bào 1 thì số tế bào sinh dục sơ khai đực chưa qua vùng sinh sản bằng 125
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,101
Latest member
w88wedding
Back
Top