Động vật thủy sinh có đặc điểm nào để thích nghi trong môi trường nước?

anger.chit

Senior Member
Mọi người giúp mình câu này với:"động vật thủy sinh có đặc điểm nào để thích nghi trong môi trường nước?":hum:
 
1) (Phần lớn) Không có chân để chạy mà có vây để bơi
2) (Phần lớn) Không có phổi để thở mà có mang để thở
...
 
Mọi người giúp mình câu này với:"động vật thủy sinh có đặc điểm nào để thích nghi trong môi trường nước?":hum:
Đầu tiên cần nói các đặc điểm của môi trường nước:
-là môi trường chất lỏng nên độ đậm đặc cao hơn mt không khí
-lượng õi trong không khí thấp(<20ml), thấp hơn nồng độ õi trong không khí khoảng 21 lần
-nhiệt độ nước tương đối ổn định. Biên độ dao động nhiệt không quá lớn ví dụ ở đại dương <15độC
-ánh sáng trong nước yếu hơn không khí. Trong nước, ngày ngắn hơn trên cạn
-độ mặn của nước thay đổi tuỳ theo các thuỷ vực khác nhau ví dụ ở biển thì độ mặn ổn định còn ở của sông thì thay đổi theo mùa
Vì vậy sinh vật có các đặc điểm thích nghi như sau
-với độ đậm đặc của nước: (thực vật thuỷ sinh hình thành nhiều khoang trống chứa khí ,nhiều mấu và tơ gai để níu giữ và vươn lên trong nước). Cơ thể động vật thuỷ sinh như cá heo có thân hfinh thuôn nhọn để bơi nhanh, giảm tỉ trọng bằng cách tích luỹ lipit và co túi hơi
-với lượng oxi thấp trong nước:(thực vật tăng bề mặt tiếp xúc với nước bằng cách có cơ thể hẹp, thuôn dài) Động vật trao đổi khí ua toàn bộ bề mặt cơ thể hoặc hình thành các cơ uan chuyên trách như mang, phổi....
-với nhiệt độ nước: vì nhiệt độ ổn định nên đa số là sinh vật chịu nhiệt hẹp(cá là sinh vật hằng nhiệt)
-với ánh sáng trong nước: thay đổi theo lớp nước nông sâu. Càng xuống sâu, cường độ ánh sáng càng giảm, csc nhóm sinh vật có đặc điểm thích nghi và điều kiện sông khác nhau phân bố ở các lướp nước khác nhau.
-với độ mặn của nước: cò nhiều loài sinh vật chịu muối rộng hẹp khác nhau:cheers::cuchuoi::cuchuoi:(y)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top