Cấu trúc phân tử ADN?

Ngược chiều nhau là do 2 mạch của ADN : một mạch theo chiều 5'- 3',mạch còn lại là 3'- 5'.(3',5' là số thứ tự của nguyên tử cacbon trong phân tử đường của nucleotit ): do các nu lk theo nguyên tắc bổ sung.
 
Chạy song song là theo NTBS: 1 bazo lớn bù 1 bazo bé nên luôn luôn khoảng cách giữa 2 mạch là khoảng 20 Angstrom.
Còn ngược chiều thì chỉ khi như vậy liên hết H2 giữa 2 mạch mới có thể đk hình thành. Vì 1 mạch chiều 3'-5' và mạch kia ngược lại :D
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top